, , , , ,

(Frashri) (1846-1900), , . , « » (1886). « » (1898) .